Oikeilla askeleilla kohti tavoitteita

Villivisio tekee strategista ja integroitua markkinointiviestintää.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaiken tekemisemme lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan tavoitteellinen kehittäminen ja markkinointiviestinnän suunnittelu ajanmukaisia kanavia ja keinoja monipuolisesti hyödyntäen.

Se onnistuu parhaiten silloin, kun kaikki toteutukset perustuvat brändiä strategisesti tukeviin konsepteihin.

Strategia

Bisnesjärki kohtaa brändin tunteen

Hyvä strategia on perusteltuja valintoja. Se sisältää arvoja, merkityksiä ja tunteita. Rohkeutta edustaa jotain. Selvän vastauksen kysymykseen miksi? Se kertoo tavoitteet ja välittää kirkkaan käsityksen yrityksen ja brändin olemuksesta ja persoonasta.

Siksi työmme pohjana on aina strategia, joka antaa oikean suunnan luovalle suunnittelulle ja toteuttaville toimenpiteille. Silloin markkinointiviestintä on taktisesti tehokasta ja pitkän aikavälin tavoitteita tukevaa.

Me autamme, kun strategiasi tai brändisi tarvitsee uudistamista, kirkastamista tai sparraamista. Jos strategiasi on jo kunnossa, me varmistamme, että suunnitelutyö etenee sen ohjaamana.

 • Markkinoinnin strateginen suunnittelu
 • Brändistrategiat & brändi-identiteetit
 • Viestinnän strateginen suunnittelu ja konsultointi
 • Ydinviestit
 • Kriisiviestintä

Konsepti

Luovan suunnittelun ja viestinnän isot ideat

Kun kerrottava asia, kohderyhmä ja tavoitteet ovat selvillä, on luovan suunnittelun vuoro löytää vaikuttavin sanomisen tapa. Konseptisuunnittelu on linkki strategian ja toteutusten välillä. Siinä määritellään idean isot linjat, valitaan sopivat kanavat ja mietitään, miten kanavat tukevat toisiaan. Samalla syntyy usein yksityiskohtaisempi kokonaissuunnitelma.

Integroidussa suunnittelussa käytettävissä ovat kaikki viestintäkeinot digistä liikkuvaan kuvaan ja printistä someen. Emme siis tee mainontaa ja viestintää erillään ja niiden perinteisessä merkityksessä, vaan keinot löytävät toisensa tilanteen ja tarpeen mukaan.

 • Luova konseptisuunnittelu
 • Mainoskonseptit
 • Viestintäkonseptit
 • Kampanjakonseptit
 • Lanseerauskonseptit & lanseerausviestintä
 • Markkinointisuunnitelmat
 • Viestintäsuunnitelmat
 • Kampanjasuunnitelmat

Toteutus

Linjakas ja tehokas lopputulos

Toteutuksessa luova konsepti-idea tai suunniteltu viestintätoimenpide muutetaan konkreettiseksi kohtaamiseksi kohderyhmän kanssa. Toteutuksen tulos voi olla lähes mitä tahansa Google-mainoksesta tai videosta lehdistötiedotteeseen, printtimainoksesta verkkosivustoon tai kokonaiseen kampanjaan, jossa esimerkiksi sosiaalinen media, mediaviestintä ja tv-kampanja on synkronoitu yhdeksi toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Olipa toteutus suuri tai pieni, me vastaamme siitä, että se tukee pitkän aikavälin tavoitteita.

 • Mainokset (printti, digi, tv, some)
 • Mediaviestintä & PR
 • Verkkosivut ja verkkopalvelut
 • Hakukoneoptimointi
 • Kampanjoiden toteutus, optimointi ja hallinta
 • Sosiaalisen median ylläpito
 • Tv-spottien ja videoiden suunnittelu